12

Термопомпи за басейни

30%

BETTER PERFORMANCE

40%

MORE TITANIUM

26%

HIGHER COP

30%

По-добра производителност

40%

ПОВЕЧЕ ТИТАН

26%

По-висок COP

MARKET’S MOST EFFICIENT SOLUTION

Efficiency of Microwell heat pumps is proven to be the best. Designed to reach the top results, they are able to extract heat or cold present in ambient environment and leverage it into the pool water. While heating, higher the ambient air temperature is, the more free energy can the heat pump extract operating with high efficiency. At favourable conditions users of Microwell heat pumps pay less than 15% of heat meaning 85% of the heat is free.

НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ НА ПАЗАРА

Ефективността на термопомпите Microwell е доказано най-добрата. Проектирани за постигане на най-добри резултати, те са в състояние да извличат топлина или студ от околната среда и да я отдават в басейна. По време на отопление, колкото по-висока е температурата на околния въздух, толкова повече свободна енергия може да се получи при работата на термопомпата. При благоприятни условия потребителите на термопомпи Microwell плащат по-малко от 15% от получената енергия, което означава, че 85% от топлината е на практика безплатна.

SWIMMING POOL HEAT PUMPS

Microwell heat pump range has been carefully conceived and designed to offer a comprehensive line of heating solutions that can serve any pool size; from small residential pool to hotel or spa and large leisure centre pools with volume exceeding 400m3. Microwell heat pumps also include comfort SPLIT range designed for full year heating of internal and external pools. Microwell has also designed special winter accessories allowing heat pumps to work effectively by -15°.

ТЕРМОПОМПА ЗА ВСЕКИ БАСЕЙН

Гамата термопомпи Microwell е внимателно замислена и проектирана така, че да предложи цялостна линия от решения за отопление, които могат да покрият нуждите на всеки размер басейн - от малкия частен басейн, през прилежащите към хотели и СПА центрове средни по размер басейни, до големи басейни към аквапаркове и развлекателни центрове с обеми над 400 м3. Термопомпите Microwell включват и серия Comfort SPLIT, предназначена за целогодишно отопление на вътрешни и външни басейни. Microwell предлага и специални зимни аксесоари, позволяващи на термопомпите да работят ефективно до -15°.

15%

HEAT PAID

40%

MORE TITANIUM

6.7%

PROVED COP

15%

ПЛАТЕНА ЕНЕРГИЯ

40%

ПОВЕЧЕ ТИТАН

6.7%

По-висок COP

OMEGA vs. PREMIUM
OMEGA vs. PREMIUM
COMPACT vs. SPLIT

COMFORT FULL YEAR HEATING

While most pools close for winter or are heated with other systems, Microwell heat pumps continue to heat pools regardless of weather steadily all year long.

NO NOISE, NO VIBRATION AND NO VISUAL DISTURBANCE

Heat pump’s sources of noise are compressor and a fan. These are installed in split heat pump’s outdoor unit which is placed away from a pool as far as 30 meters horizontally and 15 meters vertically. The result is warm water without seeing or hearing the heat pump working, effectively providing pleasant warmth.

COMPACT vs. SPLIT

КОМФОРТНО ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Докато повечето басейни се затварят през зимата или се отопляват с други системи, термопомпите Microwell от сериите SPLIT продължават да затоплят басейните целогодишно независимо от времето навън.

БЕЗ ШУМ, БЕЗ ВИБРАЦИИ, НЕ СЕ НАБИВАТ НА ОЧИ

Източник на шум от термопомпите са компресора и вентилатора. При системите SPLIT външното тяло може да е отдалечено на до 30м хоризонатлно и до 15м вертикално. Резултатът е топъл басейн без да виждате и чувате термопомпата.

HP COMPACT

Compact heat pump is one device, one box, that provides desired water temperature in your pool. Requiring only water connection, power supply and convenient place to be installed, it’s a simple and affordable system for every outdoor pool.

HP COMPACT

Термопомпите от сериите COMPACT представляват устройство "всичко в едно", в един корпус, предлагащ пълно решение за отопление на басейна. Изискват се само водни връзки с филтърната система на басейна, електрическо захранване и подходящо място навън, където да бъде монтирана термопомпата. Това е една проста и подходяща за всеки басейн система. Термопомпите от този тип са подходящи основно за сезонно отопление на басейните. Ако се налага отопление при околна температура по-ниска от 7'С, то трябва да се поръча допълнителния зимен модул, с помощта на който термопомпата може да работи до -15'С. При отрицателни външни температури трябва да се защитят от замръзване - при неработещ басейн се зазимяват чрез източване на инсталацията, а ако се налага да работят и през зимата, трябва да се предвиди защита от евентуално прекъсване на захранването за по-дълъг период.

HP SPLIT

Split heat pump consists of 2 blocks. Outdoor unit is the source of heat. It contains a compressor, ventilator and air heat exchanger. Indoor unit contains water heat exchanger and control sensors. Split heat pump provides remarkably more comfort than compact heat pump.

HP SPLIT

Термопомпите от сериите SPLIT се състоят от два блока. Външното тяло е източника на топлина и то се състои от компресор, вентилатор и изпарител. Вътрешното тяло съдържа водния титанов топлообменник и управлението на термопомпата. Голямото предимство на системите SPLIT е, че няма водна връзка до външното тяло т.е. при зимни условия е невъзможно замръзване на термопомпата при ситуация на авария или неправилна поддръжка и зазимяване. При целогодишно работещи басейни и целогодишно отопление е задължително да се използва термопомпа със SPLIT система. В противен случай, при евентуална авария на електрозахранването и отрицателни външни температури, термопомпа COMPACT би замръзнала, което води до повреди в топлообменника й.

Microwell иска Вашето съгласие за използване на бисквитки на устройството Ви за следните цели:

Някои лични данни ще бъдат обработени от Вашето устройство (бисквитки, уникални идентификатори и други устройства) и може да бъдат споделени с доставчици и трети страни, използвани от този уебсайт или приложение. Някои от тях може да използват тези данни в съответствие със законен интерес, срещу който можете да възразите, като използвате опциите по-долу. Вашето съгласие може да бъде отменено по всяко време чрез иконата по-долу.

Технически бисквитки

Тези бисквитки са необходими и съдържат анонимни данни, за да свържат Вашия браузър със сесията.

Аналитични бисквитки

Ние използваме Google Analytics, за да подобрим нашия уебсайт и услуги, които получават анонимни, обобщени данни за навиците на посетителите.